Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
Изображение
Д 035541-60 (10 пл.)
1974
admin / 2018-03-06 20:55:41 / Редакция № 3: 2018-03-08 22:55:26
Изображение
АЗГ, ГОСТ 5289-68
Комплект из 10 пластинок
admin / 2018-03-06 20:55:48 / Редакция № 4: 2018-03-08 20:54:30
Изображение
пл. 1

A1 Diệt Phát Xít
A2 Cùng Nhau Đi Hồng Binh
A3 Chiều Từ
A4 Còn Đào
A5 Cảm Tử Quân
A6 Hội Nghị Diên Hồng
A7 Đoàn Vệ Quốc Quân
admin / 2018-03-06 20:56:25 / Редакция № 1: 2018-03-08 20:43:19
Изображение
B1 Hồn Tử Sĩ
B2 Khải Hoàn Ca
B3 Biết Ơn Cụ Hỗ
B4 Người Hà Nội
B5 Sông Lô
admin / 2018-03-06 20:56:31 / Редакция № 1: 2018-03-08 20:43:37
Изображение
пл. 2

C1 Lô Giang
C2 Du Kích Sông Thao
C3 Quê Em
C4 Bộ Đội Về Làng
C5 Trường Chinh Ca
C6 Vàm Cỏ Đông
admin / 2018-03-06 20:56:42 / Редакция № 1: 2018-03-08 20:43:55
Изображение
D1 Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Tên Người
D2 Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây
D3 Xa Khỏi
D4 Tiếng Chuông Nhà Thờ
D5 Tiếng Đàn Ta-Lư
D6 Chiếc Gậy Trường Sơn
admin / 2018-03-06 20:56:47 / Редакция № 1: 2018-03-08 20:44:16
Изображение
пл. 3

E1 Lời Ca Dâng Bác
E2 Cô Gái Sài-Gòn Đi Tải Đạn
E3 Tiếng Hát Giữa Rừng Pác Bó
E4 Nắng Ba Đình
E5 Những Cô Gái Quan Họ
E6 Suối Lênin
admin / 2018-03-06 20:57:10 / Редакция № 1: 2018-03-08 20:44:43
Изображение
F1 Tình Bác Sáng Đời Ta
F2 Gặp Nhau Trên Đỉnh Trường Sơn
F3 Bến Cảng Quê Tôi
F4 Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân
F5 Một Bài Ca
F6 Quê Hương
admin / 2018-03-06 20:57:14 / Редакция № 1: 2018-03-08 20:45:01
Изображение
пл. 4

G1 Phượng Đỏ Bỏ Quê Hương
G2 Hòa Bảo Thủ
G3 Tiếng Hát Bên Nôi
G4 Cùng Giọt Máu Đào
G5 Nhạc Dân Tộc
G6 Người Ơi, Người Ở Đừng Về
admin / 2018-03-06 20:57:20 / Редакция № 1: 2018-03-08 20:45:17
Изображение
H1 Ngôi Sao Phương Bắc
H2 Vòng Gỗ
H3 Cải Lương
H4 Rừng Xanh Vang Tiếng Ta-Lư
H5 Hà-Nội Những Đêm Không Ngủ
H6 Lý O Ở
admin / 2018-03-06 20:57:24 / Редакция № 1: 2018-03-08 20:45:32
Изображение
пл. 5

I1 Trồng Cây Lại Nhớ Đến Người
I2 Hạt Giống Quê Hương
I3 Tiến Bước Trên Chặng Đường Mới
I4 Thảm Họa Núi Rừng
I5 Tiếng Hát Trên Sông Cửa Việt
I6 Ra Ngõ Mà Trông
admin / 2018-03-06 20:57:38 / Редакция № 1: 2018-03-08 20:47:15
Изображение
J1 Bèo Dạt Mà Trời
J2 Những Dòng Sông Quê Hương
J3 Ngồi Tựa Mạn Thuyền
J4 Uốg Mong
J5 Tắm Áo Quê Hương
J6 Cười Xanh Xanh Thẳm
admin / 2018-03-06 20:57:42 / Редакция № 1: 2018-03-08 20:47:34
Изображение
пл. 6

K1 Việt-Nam Màu Và Họa
K2 Nước Non Ngàn Dặm
admin / 2018-03-06 20:58:14 / Редакция № 1: 2018-03-08 20:47:58
Изображение
L1 Nước Non Ngàn Dặm
admin / 2018-03-06 20:58:18 / Редакция № 1: 2018-03-08 20:48:32
Изображение
пл. 7

M1 Nước Non Ngàn Dặm
M2 Ta Lại Về Ta Những Đứa Con
M3 Chiếc Vòng To Em Tặng
M4 Chào Hà Tây Quê Lụa 5 Tân
M5 Chào Mùa Xuân Đất Nước
admin / 2018-03-06 20:58:25 / Редакция № 1: 2018-03-08 20:48:51
Изображение
N1 Lời Ru Của Mẹ
N2 Như Đóa Hoa Hồng
N3 Ta Hát Lên Đi Chào Đất Mới
N4 Nước Non Đẹp Tựa Gấm Hoa
N5 Đóa Hoa Nguyễn Thái Bình
N6 Cây Trúc Xinh
admin / 2018-03-06 20:58:30 / Редакция № 1: 2018-03-08 20:49:17
Изображение
пл. 8

O1 Núi Đồi
O2 Ta Đi Tới
O3 Quảng Bình Quê Ta Ơi
admin / 2018-03-06 20:58:39 / Редакция № 1: 2018-03-08 20:49:37
Изображение
P1 Việt Bắc
P2 Tiếng Sáo
admin / 2018-03-06 20:58:44 / Редакция № 1: 2018-03-08 20:50:18
Tiếng Hát Hữu Nghị Việt Xô. Песни вьетнамо-советской дружбы.
пл. 9

Q1 Lê-Nin Sống Mãi / Ленин всегда с тобой (Туликов - Ошанин)
Q2 Đang Là Tay Lái / Партия - наш рулевой (Мурадели - Михалков)
Q3 Bài Ca Thanh Niên Cộng Sản / Комсомольская песня (Фрадкин - Долматовский)
Q4 Đỉnh Núi Lê-Nin / Ленинские горы (Милютин - Долматовский)
Q5 Chiều Ngoại Ô Mát-Xcơ-Va / Подмосковные вечера (Соловьёв-Седой - Матусовский)
Q6 Bài Ca Hy Vọng (Văn Kỳ) / Песня надежды (Ван Ки)
cartman730 / 2018-03-08 20:50:50 / Редакция № 3: 2018-03-08 21:38:38
R1 Nước Nga Tổ Quốc Tôi / Россия, родина моя (Мурадели - Харитонов)
R2 Cây Liễu / Ивушка (Русская нар. песня)
R3 Ka-Chiu-Sa / Катюша (Блантер - Исаковский)
R4 Tiếng Gọi Lên Đường / Прощальная комсомольская (Братья Покрасс - Лебедев-Кумач)
R5 Tuổi Trẻ Sôi Nổi / Песня о тревожной молодости (Пахмутова - Ошанин)
R6 Dòng Suối Nhỏ / Песня про рушничёк (Майборода - Малышко)
cartman730 / 2018-03-08 20:51:21 / Редакция № 1: 2018-03-08 21:02:06
пл. 10

S1 Cuộc Sống Ơi, Ta Mến Yêu Người / Я люблю тебя, жизнь (Колмановский - Ваншенкин)
S2 Các Bạn Ơi, Tôi Tin Tưởng / Я верю, друзья (Фельцман - Войнович)
S3 Mãi Mãi Là Chiến Sĩ / Солдат всегда солдат (Соловьёв-Седой - Матусовский)
S4 Chào Mát-Xcơ-Va / Песня-марш из к/ф "Здравствуй, Москва!" (Лепин - Фадеева)
S5 Màn Đêm / Тёмная ночь (Богословский - Агатов)
S6 Chúng Ta Cùng Đi Các Bạn Ơi / Едем мы, друзья (Мурадели - Яковлев) *
S7 Xuôi Dòng Vốn-Gã / Течёт Волга (Фрадкин - Ошанин)

*Ошибка в буклете: исполнитель Л. Яковлев указан автором текста, вместо Э. Иодковского.
cartman730 / 2018-03-08 20:51:42 / Редакция № 2: 2018-03-08 21:30:39
T1 Ca Ngợi Tổ Quốc / Песня о Родине (Дунаевский - Лебедев-Кумач)
T2 Tiếng Hò Trên Sông Von-Ga / Дубинушка (Русская нар. песня)
T3 Sóng Vỗ-Gà / Волга реченька (Русская нар. песня)
T4 Tiếng Phong Cầm Cô Đơn / Одинокая бродит гармонь (Мокроусов - Исаковский)
T5 Thanh Hương Trà U-Ran / Уральская рябинушка (Родыгин - Пилипенко)
T6 Ca-Lin-Ca / Калинка (Русская нар. песня)
cartman730 / 2018-03-08 20:51:54 / Редакция № 1: 2018-03-08 21:09:02
Изображение
admin / 2018-03-06 20:55:53
Изображение
melodist / 2018-03-06 21:16:40
Изображение
melodist / 2018-03-06 21:16:55
Изображение
melodist / 2018-03-06 21:17:11
Изображение
melodist / 2018-03-06 21:17:24
Изображение
melodist / 2018-03-06 21:17:38
 
Комментарий
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локальный файл
  подсказка