Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
Изображение
22242-3
1953
MPTL1112 / 2013-07-10 21:23:37 / Редакция № 2: 2014-08-24 23:36:38
Изображение
Вторая гр. / 22242 Гост 5289-56 / 3-00
NAŠLINIS JONKELIS
Lietuvių liaudies šokis
Lietuvos TSR valst. dainų Ir šokių
ansamblio liaudies instrumentų orkestras
Meno vadovas J. ŠVEDAS
Dirigentas E. PILYPAITIS

Вторая гр. / 22243 Гост 5289-56 / 3-00
«VOVERAIČIŲ ŠOKIS»
muz. J. Gaižausko
Skudučių grupė
KAIMO POLKA
A. BALITA Ir J. BRAZDEIKIS
(birbynių duetas)
MPTL1112 / 2013-07-10 21:23:37
Изображение
melodist / 2019-02-05 22:37:22
Изображение
melodist / 2019-02-05 22:37:27
Изображение
Издание Дома звукозаписи
Arronaks / 2020-09-16 20:46:05
 
Комментарий
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локальный файл
  подсказка