Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
5278

ТАРАС БУЛЬБА
Оп., муз. М. Лисенка - Л. Ревуцького
Б. Лятошинского
"Засвистали казаченьки" (финал З-д11)
Хор та Орк. Киiвськ. Держ. т-ру
оп. та бал. пiд засл. арт.
В.О. Дранішнікова
урк 136


5279

ТАРАС БУЛЬБА
Оп., муз. М. Лисенка - Л. Ревуцького
Б. Лятошинского
Пiсня Тараса
Нар. арт. УРСР М.I. Донець
Орк. Киiвськ. Держ. т-ру оп. та бал.
пiд. кер засл. арт.
В. О Дранiшнiкова
урк 136