Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
Л. Паэгле: В дюнах — И. Адерманис; Поросль; Перекличка юных ястребов — Ю. Леяскалн; Сновидение, Революция — И. Адерманис; Не уставать! — 3. Стунгуре; Могила растрелянных — Ю. Леяскалн; Пламя борьбы — И. Адерманис; Бессилие тюрем — 3. Стунгуре; Мир ли? — И. Адерманис; Мать — 3. Стунгуре; Моим детям — И. Адерманис
А. Арайс-Верце: Побежденный город — 3. Стунгуре
Л. Лайцен: На собрании, Ищу тебя — Ю. Леяскалн; Горькая участь — 3. Стунгуре
Р. Эйдеман: Моя песня — 3. Стунгуре; Придет тот день — Ю. Леяскалн; Моя Советская страна, Большевики, К прекрасному завтрашнему дню — И. Адерманис; Матери, С тобой и со звездами — Ю. Леяскалн

===============================

Kāpās ; Atauga ; Jauno vanagu sasaukšanās ; Karš ; Uzvaras svētki ; Sapnis ; Revolūcija ; Nepagurt ; Nošauto kapos ; Cīņas ugunis ; Cietuma bezspēcība ; Vai miers? ; Māte ; Mani bērni / L. Paegle -- Uzvarētā pilsēta / A. Arājs-Bērce -- Sapulce ; Tevi meklēju ; Sāpju lēmums / L. Laicens -- Mana dziesma ; Nāk diena tā ; Mana Padomjzeme ; Lielinieki ; Pret daiļo rītdienu ; Mātei ; Ar tevi un ar zvaigznēm runājoties / R. Eidemanis.

Lasa I. Adermanis, J. Lejaskalns, Z. Stungure.