Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
Обложка отсутствует
С90—09907-08
1978
2010collector2010 / 2016-09-22 20:12:55 / Редакция № 2: 2017-08-05 08:42:15
Tập 3. ĐĨA 2 (Серия 3 Пластинка 2)

Mặt 1 (Сторона 1):
1. Vươn tới những vì sao (A. C. Nôvicôp – V. Kharitônôp) — L. Dưkina
Звёздам навстречу (А. Г. Новиков – В. Харитонов) — Людмила Зыкина
2. Bạch nga (A. Pakhmutôva, N. Đabrônravôp) — Đoàn ca nhạc “Pexnhiarư”
Белоруссия (А. Пахмутова – Н. Добронравов) — ансамбль «Песняры»
3. Mãi mãi còn lặp lại (M. Phrankin – E. Đolmatôpxki) — Đoàn ca nhạc “Trái tim ca”
Всегда и снова (М. Фрадкин – Е. Долматовский) — ансамбль «Поющие сердца»
4. Cây bạch dương trắng (V. Sainxki – L. Opxiannhicôva) — L. Lesencô
Белая берёза (В. Шаинский – Л. Овсянникова) — Лев Лещенко
5. Tôi nhìn qua hồ xanh (L. Aphanaxiep – I. Sapheran) — E. Savrina
Гляжу в озёра синие (Л. Афанасьев – И. Шаферан) — Екатерина Шаврина

Mặt 2 (Сторона 2):
LỜI CA HỮU NGHỊ (Слова о дружбе)
6. Kính chào mẹ (Đ. Tukhmanôp, R. Razđextvenxki) — G. Bêlôp
Здравствуй, мама (Д. Тухманов – Р. Рождественский) — Геннадий Белов
7. Niềm hy vọng (A. Pakhmutôva, N. Đabrônravôp) — E. Pêkha, Đoàn ca nhạc “Hữu nghị”
Надежда (А. Пахмутова – Н. Добронравов) — Эдита Пьеха, ансамбль «Дружба»
8. Nhựa bạch dương (V. Baxne, M. Matuxôpxki) — E. Khilơ
Берёзовый сок (В. Баснер – М. Матусовский) — Эдуард Хиль
9. Rừng họa mi (Đ. Tukhmanôp, A. Paperetchnưi) — Đoàn ca nhạc “Hoa Anh túc đỏ”
Соловьиная роща (Д. Тухманов – А. Поперечный) — ансамбль «Красные маки»
10. Ở nơi xa nào (M. Tarivecđiep – R. Razđextvenxki) — I. Capđôn
Где-то далеко (М. Таривердиев – Р. Рождественский) — Иосиф Кобзон
11. Tôi yêu mảnh đất quê hương (E. Pchichkin – V. Kharitônôp) — A. Xt’rechencô
Я люблю свою землю (Е. Птичкин – В. Харитонов) — Александра Стрельченко

часть комплекта
2010collector2010 / 2016-09-22 20:13:36 / Редакция № 3: 2019-05-25 18:54:45
Изображение
DRK / 2022-06-16 16:48:42 / Редакция № 1: 2022-06-16 16:49:17
Изображение
DRK / 2022-06-16 16:48:54 / Редакция № 1: 2022-06-16 16:49:39
 
Комментарий
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локальный файл
  подсказка