Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
Изображение
Д 00030387-8
1971
admin / 2014-12-06 10:37:34 / Редакция № 6: 2015-03-21 18:22:11
Изображение
Сторона 1
Тунгалаг Тамир (ардын дуу)
Саруул Талбай (ардын дуу)
С. Суглэгмаа
М. Батбаяр (моринхуур)

Сторона 2
Миний эжий (Ж. Шараа -Д. Нагцандорж)
Ботго (ардын дуу)
Н. Отгон
ААДБЧ-ын хогжмийн чуулга
Шигширгийн Ай (ардын дуу)
Ж. Нансалмаа
Ундесний хогжмийн чуулга
admin / 2014-12-06 10:37:46 / Редакция № 1: 2015-01-09 21:33:30
Изображение
admin / 2014-12-06 10:37:54
Изображение
admin / 2014-12-06 10:38:02
 
Комментарий
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локальный файл
  подсказка