Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
Изображение
M30-36259-60
1974
melodist / 2014-07-12 02:35:44 / Редакция № 1: 2017-02-13 21:29:44
Kā zagšus / R. Blaumanis (2:07) -- Pār ceļu zaķīt’s pārskrēja (1:36) ; Divas mazas rociņas / A. Smilga (2:01) -- Mīlestība / A. Austriņš (2:17) -- Sieva / A. Niedra (4:03) -- Mana lakta / V. Lukss (4:16) -- Jaunā gaisma / A. Austriņš (2:12) -- Zeltītās lapas / J. Rainis (3:32) -- Zila, zaļa vasariņa / J. Poruks (1:25) -- Turp / A. Smilga (1:30) -- Kā diena bez saules / R. Blaumanis (3:16) -- Vietām vēl kā ziema / A. Austriņš (2:05) -- Sena paziņa / J. Rainis (2:35) -- Pirmais marts / A. Brigadere (3:07) -- Pie loga ziemas naktī / J. Poruks (4:00) -- Maldi / K. Skalbe (2:38) -- Sīkie pirkstiņi / J. Rainis (2:02)

L. Vanaga ; K. Miesnieks ; M. Krīgena ; K. Zariņš ; V. Zariņš, vijole ; H. Brauns, klavieres.
melodist / 2014-07-12 02:36:05
Изображение
РЗ, 73
2
admin / 2017-02-13 21:29:57
 
Комментарий
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локальный файл
  подсказка