Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
Обложка отсутствует
М40-38355-6
1975
melodist / 2014-02-15 03:14:22
Мен тугилган уй
Она дуноси
Кизил гул
Чоллар
Булбул
250 000 000
УЙгониш
Армон
Сен...
Сахар чогларда
Вафо булсин
Оху кузинг
Енги-Намда булсанг
Шоир ишкдин суйлаганда
Тенгингни курмасман
Муканна

Читает автор
melodist / 2014-02-15 03:14:22
 
Комментарий
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локальный файл
  подсказка