Каталог советских пластинок
Виртуальная клавиатура
Форматирование текста
Наверх
English
Авторизация
Изображение
Д—00030367-8
1971
melodist / 2013-08-26 22:37:21 / Редакция № 4: 2014-12-06 16:54:14
Изображение
melodist / 2013-08-26 22:37:21 / Редакция № 2: 2014-07-05 13:10:21
Изображение
admin / 2014-07-05 09:31:03
Изображение
АЗ, ТУ Ф-16
admin / 2014-07-05 09:31:11 / Редакция № 1: 2018-01-27 19:36:07
Изображение
admin / 2014-07-05 09:31:20
Сэмбийн ГОНЧИГСУМЛА (1915–1991)

Сторона 1:
«Yнэн» дуурийн («Правда», опера):
1. Ядмаагийн углэл дуу — А. Загдсурэн
Ария Ядмаа [сопрано]
2. Гонгорын углэл дуу — Цэвэгжав Пурэвдорж
Ария Гонгора [бас-баритон]
***
ДБУТ-ын найрал хɵгжим / Оркестр Государственного театра оперы и балета
Удирдаач Ж. Чулуун / Дирижёр Ж. Чулуун

Сторона 2:
«Ганхуяг» бужгийн жужгийн («Батор Ганхуяг», балет):
3. Удиртгал
Увертюра
4. Анчдын гараац
Охотники
*
«Найз залуус» бужгийн жужгийн («Юные друзья», балет):
5. Буриат бүжиг
Бурятский танец
***
ДБУТ-ын найрал хɵгжим / Оркестр Государственного театра оперы и балета
Дирижёры – Ц. Намсрайджав (3, 4), Ж. Чулуун (5)
Albert Magnus / 2014-07-05 13:57:18
 
Комментарий
Изображение
jpg, png, gif, pdf, djv
  URL или
  локальный файл
  подсказка